Kontakty na zamestnancov školy

Telefonický kontakt ŠKD :

C- blok: 0948400314
E- blok: 0948404777

Adresa školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/ 22
90042 Dunajská Lužná

Web-Mail

Orientácia v areáli školy

Areál školy sa nachádza v tichom prostredí obce v školskom parku. Je zložený zo štyroch jednoposchodových budov postavených v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia a jednej prízemnej budovy modulového typu, ktorá bola otvorená v apríli 2015.

A-blok: 4.A, 4.D, 5.A,5.B, 5.C, 5.D, 6.A,6.B, 6.C,7.A,  zborovňa, individuálne oddelenia ZUŠ, kotolňa, školská knižnica,kancelária ekonómky školy

B-blok: 7.B,7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B,9.C, kancelária riaditeľky školy, kancelária sekretárky školy a zástupkýň školy, zborovňa, školský bufet, učebne informatiky

C-blok:  1.D,1.E, 1.F, 2.C, 2.D, 2.E, zborovňa pedagógov, zborovňa školského klubu detí,školská jedáleň a vývarovňa

D-blok-telocvičňa: športová sála, šatne, kabinet, sklad nábytku, učebne č.5- Zlevská, č.6- Hanušková

E-blok / modulová budova/ : 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C, oddelenia školského klubu detí

F- blok- elokované pracovisko- 1.A, 1.B, 1.C